26.03.2022 Niedernhausen (CFA)

Niedernhausen (DE) – 26.03.2022 (CFA) – Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych / Int. Cat Show

HHP – house cats / koty domowe – poniżej persy / Persians below

Persy / Persians