Wystawy wirtualne / Virtual shows

Rok 2020 to rok zamknięcia w domach w powodu szalejącego koronawirusa. „Prawdziwe” wystawy zostały odwołane, jednak szybko w ich miejsce pojawiły się wystawy wirtualne.

Wystawy wirtualne dały gagatkowym kotom szansę na porównanie z kotami z całego świata – USA, Nowa Zelandia, Egipt, a także dalsze i bliższe kraje Europy. Wszystko bez stresu dla kotów – wygodnie z domu, bez trudów podróży.

Strona ta jest zbiorem rezultatów z wystaw wirtualnych, w których wzięły udział gagatkowe koty.

Year 2020 – the year of coronavirus lockdown. No real shows, but in place of real shows we have lots of virtual shows now.

Virtual shows gave Gagatki-team opportunity to compare and compete with cats all around the world – United States, Canada, New Zealand, Egypt and European country. No stress for cats, no boring hours of travel. Comfortable from home.

This site is a collection of virtual shows results of Gagatki-team cats.

2020 Virtual Shows

2021 Virtual Shows