Kleo, Dynek – persy do adopcji / persians for adoption

Na domy czekają dwa dorosłe persy colorpoint – kotka Kleo (tortie point) i kocurek Dynek (seal point). Więcej info na stronie Adopcje.

Two adult persians are waiting for new homes. Female – Kleo (tortie point) and Dynek (seal point). More in Adoptions.

Kleo
Dynek