2 x National Winner!

Otelka i Dima uzyskały tytuły National Winner! I dodatkowo Super Kot FPL 🙂

Otelka and Dima – new National Winners! And also both FPL Super Cats 🙂

Niemożliwe stało się faktem – dwa gagatkowe domuski, Dima i Otelka zdobyły tytuły National Winner (FPL/FIFe)! Dla kotów domowych zdobycie tego tytułu graniczy z cudem ze względu na sposób punktowania wyników z wystaw – jednak tym razem wydarzył sie cud covidowy i kolejne dwa koty domowe w PL zdobyły te dożywotnie tytuły. Tym samym powiększyły grono kotów domowych z tytułem NW do czterech 🙂 Przy okazji oczywiście oba koty zostały Super Kotami FPL za sezon 2020/2021 – Otelka 1.miejsce, Dima 2.miejsce

The impossible has become a fact – our two house cats, Dima and Otelka, won the National Winner titles (FIFe/FPL)! For domestic cats, winning this title is almost a miracle because of the way of scoring the results from shows – but this time a covid- miracle happened and another two domestic cats in PL won these lifelong titles! Thus, they increased the group of domestic cats with the NW title to four 🙂

Both cats are of course also FPL Super Cats – Otelka in 1st place, Dima 2nd place.