Wystawa Rangsdorf / TICA Show Rangsdorf

Na wystawie TICA w Rangsdorf zadebiutował najmłodszy mieszkaniec Gagatkowa – Titu 🙂 Mimo tremy poradził sobie znakomicie – przeszedł bez problemów przez 15 ocen i nawet na 6 z nich zajął pierwsze miejsce 🙂

Zdjęcia / Pictures

The youngest from Gagatki-team, Titu made his debut at TICA show in Rangsdorf 🙂 Despite the first-time stress, he did great – he went through 15 judgings without any problems and even took the first place in 6 of them!